• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/03/12 ساعت 09:43

    جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان #اصفهان به عنوان یک رویداد بزرگ جهانی در حوزه فرهنگ و هنر امسال به سی و دومین دوره رسیده و از ٢٨ مرداد تا ۴ شهریور برگزار میشود. اصفهان بخشی از برند جشنواره است. رونق گردشگری و اقتصاد شهری و تبادل فرهنگی، بخشی از ثمرات این میزبانی است