• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/03/12 ساعت 10:13

    «کیفرخواست قاتل #امام_جمعه_کازرون صادر شد»

    رئیس‌کل دادگستری استان فارس: تحقیقات این پرونده در زمان فوق العاده‌ای در دادسرای کازرون انجام و کیفرخواست این پرونده صادر شد

    https://tn.ai/۲۰۲۴۰۹۴