• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/03/11 ساعت 12:32

    دستور ویژه وزیرکشور برای آزادسازی حریم ساحلی #دریای_خزر درابلاغیه وزیربه سه مرحله «شناسایی کامل اراضی مشمول»،«دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی وزمانبندی مناسب برای اقدام متصرفین غیرقانونی به آزادسازی اراضی» ونهایتا «اقدام قانونی باهماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط» اشاره شده است