• مرد شکاک به جرم #قتل همسر برادر و دختر خردسال او #قصاص می‌شود

    مردی که در جنایتی خونین همسر برادر و برادرزاده‌اش را کشته و برادرزاده دیگرش را مجروح کرده‌ بود، به دو بار قصاص محکوم شد و رأی صادره در #دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.