• محبوبه نیاورانی   M_niavarani@

    1398/03/11 ساعت 01:18

    ابزارهای ایران برای مقابله با امریکا که آقا در دیدار با اساتید دانشگاه به اون اشاره داشتند یکیش حزب الله است. #نصرالله : جنگ با ایران به ما مربوط است. اگر با او وارد جنگ شوند کل منطقه را به آتش می‌کشیم.