• علی مزینانی   mazinaniali@

    1398/03/11 ساعت 13:41

    خلاصه داستان این که مثل تمام مسایل روی زمین مانده کشور ، تولید #کاغذ هم در بن بست تولید قرار دارد. طرح تنفس جنگل و سخت گیری در واردات چوب به خاطر آفت‌ها منطقی است اما کسی به فکر تولید کاغذ ایرانی نیست و واردات و فساد و رانتش بیشتر استقبال می‌شود
    پایان