• علی مزینانی   mazinaniali@

    1398/03/11 ساعت 13:41

    شرکت چوب و کاغذ مازندران می‌تواند #کاغذ نشریات را بصورت کامل تولید کند به شرطی که در بن بست تولید قرار نگیرد ؛‌چون با اجرای طرح تنفس جنگل‌ها برداشت چوب از جنگل‌های تحت مدیریت این شرکت ممنوع شده و با ظرفیت پایین در حال تولید است
    ۶ از ۸