• #برهم_صالح رییس جمهور کرد #عراق که در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی و جهان عرب از #ایران حمایت و به آمدن نام ایران در بیانیه پایانی اعتراض کرده بود؛ اعمال عمره را به جا آورد. او مانند شیعیان لباس احرام پوشیده است. @BarhamSalih