• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1398/03/11 ساعت 19:42

    کاربران #اینترنت در #مک_دونالد‌های #استرالیا از سوی پلیس #شنود می‌شوند قانون همکاری و دسترسی به ارتباطات که در ماه دسامبر گذشته در پارلمان استرالیا تصویب شد، موجب اعتراضاتی درباره فرارفتن از حدود اختیارات قانون گذاری شده است