• محمد رضا رضاپور   Rezapour_mr@

    1398/03/11 ساعت 09:54

    بیشتر زمان برنامه #سلام_صبح_بخیر صرف فوتبال و حواشی عوام‌پسند آن می‌شود اما وقتی نوبت به @Fazlinejad و بحث فساد ناشی از خویشاوندسالاری و روابط پیچیده قدرت‌وثروت می‌رسد، زمان آب می‌رود و میزبان عرق‌ریزان می‌شود! تخدیر توده با فوتبال؟ یا راه #مبارزه_با_فساد همچنان در دست تعمیر است؟