• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/03/10 ساعت 13:04

    بازتاب بین‌المللی راهپیمایی روز جهانی #قدس در ایران رویترز: اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز قدس اعم از زنان، مردان، کودکان و افراد سالخورده دیده می‌شود که پرچم ایران و پلاکارد‌ها و پارچه نوشته‌‌هایی حاوی شعار‌های ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی در دست دارند