• هیوا یوسفی   YouHiwa@

    1398/03/10 ساعت 01:35

    این #میثاقی بیچاره کی از کابوس #فردوسی‌پور نجات پیدا می‌کنه؟ فغانی روبروش نشسته، تو چشش نگاه می‌کنه میگه: آقای فردوسی‌پور از خیلی از داورهای ما اطلاعاتش به روزتر بود