• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/03/10 ساعت 18:50

    از اسمش معلوم است هیچ فایده‌ای ندارد ۹۲۰ سال نوری دور از زمین در جایی که بسیار گرم است نمی توان برای زندگی بهش فکر کرد فعلا تنها جایی که می‌توانیم نابودش کنیم همین #زمین است و دیگر هیچ