• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1398/03/10 ساعت 13:55

    این چند روزه بعد از ماجرای #نجفی ، بعضی سیاسیون عزیز که دعای #عاقبت_بخیری می‌خونن، آدم به دانش واژگانی خودش و بقیه مردم شک می‌کنه؛ از جمیع مناهی و منکرات فقط همین فقره #قتل رو انجام ندادی، کدوم عاقبت بخیری بزرگوار؟!