• حمید بدیعی نژاد   baeidinejad@

    1398/03/10 ساعت 20:25

    بر خلاف گزارش اخیر جهت دار @bbcpersian، حساب بانکی ایرانیان در انگلیس بدلیل ایرانی بودن آنها بسته نمیشود، هر چند تبعیض وجود دارد. مشکلات با روشنگری و یا پیگیری حقوقی رفع میشوند.هموطنان عزیز امیدوارانه، مشکلات بانکی را پیگیری کرده و در صورت نیاز از بخش اقتصادی سفارت مشاوره بگیرند.