• محمود واعظی   Dr_Vaezi@

    1398/03/10 ساعت 15:10

    حضور گسترده و چشمگیر مردم روزه دار و شریف ایران در راهپیمایی روز #قدس که به نماد مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری در جهان بدل شده، حقیقتا مثال زدنی و با شکوه است.این مردم آگاه،معتقد و آرمانخواه را باید قدرنهاد و باور داشت که هیچ افتخار و عبادتی بالاتر از خدمتگزاری به این مردم نیست.