• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/03/09 ساعت 12:28

    می‌گویند از #مولانا پرسیدند: شراب؛ حلال است یا حرام؟ جواب فرمود: «تا که خورد!» حالا در ماجرای تاسف‌بار #نجفی برخی از دوستان در حال تطهیر و تقلیل زشتی #قتل هستند و انگار در برخورد با آن دچار تردید فلسفی شده‌اند و می‌گویند: «تا که کشد!»