• انتقاد #فتاحی از #قلعه‌نویی: اگر #پنالتی #سپاهان گل می‌شد چه کسی نتایج را مهندسی کرده بود؟ رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در جواب صحبت‌های قلعه‌نویی گفت: اگر پنالتی گل می‌شد چه کسی بازی را مهندسی کرده بود؟ پنالتی گل نشد و آن اتفاقات رخ داد، به نظرم این صحبت‌ها فرار به جلو است.