• حس پیروزی داری؟سناریو راطوری پیش بردی که یکی از به دردخورترین‌های این آب و خاک، تبدیل به یک قاتل شود و حالا داری هی نمایشش میدهی؟احساس قدرت داری؟خوشحالی ازین که برنامه ت آنطور که خواستی، منجر به حذف نجفی شد؟این شتر یکروز در خانه تو می‌نشیند! #نجفی #مبارزه_با_فساد #رسانه_کثیف