• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1398/03/09 ساعت 15:46

    ۵) بعضا متهم در شرایط نامناسب، حرفی میزنه که اگر شرایط عادی داشت قطعا به زبان نمی‌آورد اما برخی خبرنگارهای حادثه اونرو با آب و تاب منتشر میکنن.