• احمد بروغنی   brooghani@

    1398/03/08 ساعت 00:53

    بیشتر از اینکه خبر قتل یک انسان توسط #نجفی مرا شوکه کند، رفتار عجیب #رسانه_ملی در پوشش لحظه‌ای تصاویر و مصاحبه‌های نجفی در نظرم چندش آور است. در حالی که چهره دیگر جنایتکاران معمولا شطرنجی می‌شود.