• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1398/03/08 ساعت 20:27

    دادگاه‌های زیادی پوشش دادم و هیچ وقت ندیدم متهم رو اینجوری در اختیار #خبرنگار قرار بدن، یادمه دادگاه #هدایتی #صداوسیما به دلیل مصاحبه باهاش توبیخ شد! یا دادگاه عوامل داعش مراقب بودند عکسی تا نهایی شدن محاکمه بیرون نیاد جای سوال داره چه خبره واقعا؟!