• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/08 ساعت 14:35

    واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعای بی اساس #بولتون در خصوص دست داشتن ایران در حادثه #الفجیره: طرح چنین ادعای مضحکی در دیدار دو نفر از اعضای آن تیم که رویکردهای ضدایرانی آنها سابقه‌ای طولانی دارد امر عجیبی نیست

    /ایسنا