• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1398/03/07 ساعت 22:15

    نیروی پدافند هوایی با حکم فرمانده معظم کل قوا و به فرماندهی امیر سرتیپ صباحی فرد، بعنوان چهارمین نیروی ارتش رسما تشکیل شد

    احسنت به این هوشمندی و توجه به #پدافندهوایی