• سرسپردگی،شیفتگی و احترام. در حالی که محبوبترین ستاره انگلیس و کاپیتان تیم ملی بود،به جرم عیاشی با ویکتوریا با لنگه کفش ادب شد، #فرگوسن جلوی دوربین‌ها رسوایش کرد و در انتهای فصل کنارش گذاشت؛اما برای #بکام، فرگی هنوز رئیس است؛یک امپراطور دست‌نیافتنی.ابرسلطان بی‌تکرار #منچستریونایتد