• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1398/03/06 ساعت 22:09

    داور وسط: محمدحسین زاهدی فرد کمک‌ها: رضا سخندان و محمدرضا منصوری داوران پشت دروازه : حسن اکرمی و سیدوحید کاظمی داور چهارم‌: محمدرضا ابوالفضلی.