• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/05 ساعت 14:32

    پهلوی دوم مدت‌ها قبل از طرح همه‌پرسی دروغین از ایرانیان ساکن جنوب #خلیج_فارس برای واگذاری #بحرین به زورگویی انگلیس و تجزیه خاک ایران تن داده بود و هرگز در بحرین همه‌پرسی جدایی از سرزمین مادری صورت نگرفت؛ زیرا محال بود چنین خیانتی به‌تصویب #مردم برسد.