• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1398/03/05 ساعت 10:42

    #پزشکیان و #مصری نواب رئیس مجلس شدند مسعود پزشکیان و عبدالرضا مصری به عنوان نواب رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین سال کاری #مجلس دهم انتخاب شدند. مسعود پزشکیان کاندیدای نایب رئیسی فراکسیون امید و عبدالرضا مصری کاندیدای فراکسیون ولایی بودند.