• روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

    1398/03/05 ساعت 14:18

    گفت‌وگوی«شهروند»با خانواده هوادار تیم #پرسپولیس که در #استادیوم درگذشت «در این مدت هیچ‌کس از طرف باشگاه به ما سر نزد.نه حالی از زن و بچه مجتبی پرسیدند و نه از پدر و مادر پیرش دلجویی شد.» http://shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?MType=NoMobile&NPN_Id=۵۳۹۱&PageNO=۶ …