• سود بزرگ #فرهاد_مجیدی از مربیگری در استقلال نتایجی که فرهاد مجیدی در ۵ هفته پایانی به دست آورد یک پیام مشخص دارد و آن هم این است که حتی اگر این بار به عنوان سرمربی# استقلال انتخاب نشود به جمع گزینه‌های هدایت این تیم اضافه شده است.