• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1398/03/04 ساعت 14:18

    پیاز پنجشنبه در حجره‌های میدان تره‌بار ۱۷۰۰ معامله می‌شده، جمعه صادراتش مجدد آزاد شد، امروز شد ۴۸۰۰. #تدبیر