• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/04 ساعت 14:45

    مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، مهلت ثبت‌نام #فرهنگیان مقیم خارج از کشور را برای اشتغال در مدارس و همچنین دریافت حقوق ریالی تا ۱۵ خرداد ماه جاری تمدید کرد. /ایرنا