• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/03/04 ساعت 23:42

    یکشنبه روزنامه تعطیله و من باید برم مجلس و خبرگزاری و دانشگاه، دوشنبه خبرگزاری تعطیله و من باید برم روزنامه! خستم رئیس :( باز جای شکرش باقیه تو یکی از این دوتا مجموعه ذهنم آرومه …