• شرکت ملی پست ایران   iranpostCO@

    1398/03/04 ساعت 21:48

    ‍ سرویس پستی #آمریکا بمنظور تسریع در رساندن بسته‌های مشتریان،رباتی به نام #دیجیت معرفی کرده که مرسولات #پستی را از ون تا در خانه با احتیاط حمل میکند.این #ربات مثل‌انسان با دو پا طراحی شده وبا شناسانی موانع، به راحتی از روی آنها رد شده یا مانند #انسان روی آن قدم می‌گذارد. #post