• محمد حسین جهان پناه   MhJahanpanah@

    1398/03/03 ساعت 10:43

    سرانجام اسپیس‌ایکس اولین سری ۶۰ تایی از ماهواره‌های پروژه استارلینکش رو پرتاب کرد. این پروژه در نهایت قراره با قرار گرفتن ۱۲۰۰ ماهواره در سه مدار مختلف یک سرویس اینترنت ماهواره‌ای جدید رو پایه گذاری کنه. این آغاز دوران جدیدی از رقابت‌های فضایی این بار بر سر #اینترنت ماهواره ایست