• حجت الاسلام علیپور روشنگری کرد و گفت: مقصر شکست ایران به ژاپن در جام‌ملتها، ترامادول مصرف کرده بود. کاش علیپور روشنگری‌هایش را ادامه دهد و بگوید اینها چی مصرف کردن:)) #فوتبال۱۲۰ #فان