• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/03/03 ساعت 20:44

    🔶صادرات پیاز و سیب‌زمینی در ایران مجددا آزاد شد صادرات را از ۱۵ فروردین ۹۸ ممنوع کرده بودند. این نیز یکی از تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی بود , صادر کننده با تلاش چند ساله بازار بدست آورده وکالا را تهیه ‌وآماده ‌صادرات کرده، اعتبارش نزد خریدار مخدوش و خسارت مادی نیز دیده است.