• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/03/03 ساعت 13:46

    #شرط_بندی‌های #فوتبال در مسیر انسداد و مبارزه قانونی و قهری است افراد سود جو هم زیادند مثلا فردی ۲۵ دامنه فعال شرط بندی را اداره می‌کند!

    دنیا با شرط بندی فوتبال چطور برخورد می‌کنه راهکار #قانونی برای فعالیت نظام مند و روشن و شفاف این بخش چسبیده به فوتبال چیه ؟