• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/03/03 ساعت 19:25

    ✅تفکیک وزارت خانه،احیای اختلاف‌ها است. شاید این تفکیک تا حدی در این شرایط کمک کننده باشد؛اما اعتقاد شخصی بنده اینست که مشکل اصلی تامین کالا موضوع ادغام نیست؛عدم تصمیم گیری، کندی در تصمیم گیری،تصمیم گیری گاه غلط،مخدوش بودن اولویت‌ها توسط اجراکنندگان و عدم شفافیت لازم درسیاست است