• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/03/02 ساعت 16:25

    دیروز به اتفاق برخی از کسب و کارها میهمان یکی از نهادهای نظارتی بودیم میگفت مدیر یکی از نهادهایی که در ظاهر همیشه خود را مدافع فضای #آنلاین نشان میدهد میگفت باید #دیوار و #شیپور و … فیلتر کنیم کار دستشون بیاد به من اثبات شده نمیشه به #حمایت نهادهای #دولت ی و حاکمیتی امیدوار بود