• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1398/03/01 ساعت 14:12

    یک میلیاردتومان وثیقه برای #مسعود_کاظمی تعیین شده است؟واقعاقاضی میداند یک میلیارد یعنی چه و فکرکرده جدا یک #روزنامه‌نگار ازکجابایدچنین وثیقه‌ای راتامین کند؟نکندانقدر دروغ چمدان پول راگفته‌اند که خودشان هم باورشان شده؟
    جای #روزنامه_نگار زندان نیست و البته رقم‌ها را نیز ندارد.