• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/01 ساعت 15:50

    دغدغه‌ای به نام #مدیریت بهره‌برداری از مواد #معدنی در سیارک‌ها

    با افزایش رقابت شرکت‌ها و دولت‌های جهان برای دستیابی به ذخایر معدنی در #فضا، دانشمندان خواستار محافظت از منظومه #شمسی در پروژه‌های مرتبط با این طرح هستند
    ادامه در …
    https://www.smtnews.ir/mine/mines-international/۳۶۸۱۹ …