• سرلشکر موسوی: #عربستان در خرابکاری‌های اخیر #بغداد نقش داشت فرمانده کل ارتش: دشمنان در ظاهر با هم هستند اما در باطن به دنبال دوشیدن و هدف قرار دادن هم هستند. اگر روزی مستندات منتشر شود، مشخص می‌شود که #سعودی‌ها به #اماراتی‌ها چون خوب سواری ندادند، گوشمالی دادند.