• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1398/02/31 ساعت 21:11

    #علی_عسکری رئیس #رسانه_ملی با اشاره به سخنان #رهبر_انقلاب خطاب به دفتر موسیقی و سرود دستور داد تا با تشکیل شورای جدیدی شعرهای پیشنهادی در این زمینه را علاوه بر بررسی معمول ،یک بار دیگر با حساسیت و سخت گیری بیشتر بررسی کند و آن را با اصول زبان و ادبیات #فارسی اصیل تطبیق دهد