• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/02/31 ساعت 14:03

    طولانی کردن فرایند اداری مساله‌ای نیست که از روی نادانی یا محکم کردن مستندات باشد خیلی اوقات کاغذبازی‌ها فقط برای منصرف کردن افراد از هدفشونه مثل وام گرفتن از بانک #بوروکراسی_ایرانی