• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/02/31 ساعت 12:12

    #اسماعیلی:ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. #دوچرخه‌سواری برای #بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم