• علی رغم مزاحمت‌های شدید #سگ بازها در #پارکها و دستور صریح دادستانی تهران برای مقابله با انها ،متاسفانه پارک ساسان در خیابان ماکویی پور شبها تاسحر پاتوق سگ بازها شده ومزاحمت‌های فراوانی برای مردم محل ایجاد کرده است و متاسفانه #نیروی انتظامی محل نیز به وظایفش عمل نمی‌کند چرا .