• مهدی روزبهانی   MehdiRoozbahani@

    1398/02/30 ساعت 09:43

    هرچند وقت خواب سیاستمدارانی رو که ازشون بدم میاد رو می‌بینم. ولی دیشب خوابم متفاوت بود و خواب مهندس عزیز #میرحسین رو دیدم. تو خواب با دیدنش واقعا بغض کردم. فکر کنم به خاطر اینکه قبلش تو ی مراسی یکی از نزدکانش که ب تازگی رفته بود دیدنش خبری از احوال مهندس بهمون داد.