• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/02/30 ساعت 08:43

    #انصارالله: بانک اهدافی شامل ۳۰۰ هدف حساس در #عربستان و #امارات را در نظر داریم انصارالله یمن اعلام کرد، حملات ۱۴ مه به دو تاسیسات وابسته به آرامکوی عربستان سرآغاز عملیاتی برای هدف قرار دادن ۳۰۰ هدف حیاتی و نظامی در عربستان، امارات و یمن است. /ایسنا