• #اینترنت چیست و چگونه کار می‌کند؟ طی چند دهه گذشته، اینترنت در بشر انقلابی را رقم زده است. اینترنت یکی از مهمترین چیزهاییست که بشر دست به اختراع آن زده. اما اینترنت چیست؟ از کجا کنترل می‌شود؟ مترجم: @DenaRazmehr @TechRasaFarsi